Målehuse

EMISSIONSMONITORERING VIA SKORSTENENS MÅLEHUSE

Målehuse spiller en essentiel rolle i forhold til industriskorstene. Disse strukturer, ofte placeret i umiddelbar nærhed af skorstenen, indeholder avancerede måleudstyr, der kontinuerligt overvåger og registrerer emissioner fra skorstenen. Dette er af vital betydning for både miljøovervågning og overholdelse af industrielle standarder.

INSTALLATION OG DRIFT

Når et målehus skal installeres, er placeringen altafgørende for nøjagtigheden af de indsamlede data. For optimal funktionalitet skal målehuset placeres i en afstand, hvor det kan fange prøver uden for meget interferens fra omgivende faktorer. Når det er i drift, sikrer det, at emissioner fra skorstenen overholder lokale og nationale miljøbestemmelser, hvilket gør det muligt for industrianlæg at operere effektivt samtidig med, at det bidrager til et renere miljø. Målehusets teknologi er også afgørende for at give feedback til anlægget om eventuelle justeringer, der skal foretages for at optimere forbrændingen.

KONTAKT OS

LØSNINGER

Nedbrydning

Sikkerhed

SKORSTENSUDSMYKNING

SVINGNINGSDÆMPERE

Vakuumspjæld

INSPEKTION & REPARATION

Montage

Vi tilbyder professionel inspektion, reparation & montage af skorstene.
Indhent et tilbud og få den bedste løsning til dit projekt.

Referencer