Vakuumspjæld

Vakuumspjæld og udbedring af eksplosionsskader

Etablering af vakuumspjæld kan forebygge eksplotionsskader på anlæg med risiko for undertryk / vakuum.

Vakuumspjældenes størrelse og udformning variere i forhold til beregnet nødvendige dimensioner samt de muligheder der er for at indbygge spjældende i forbindelse med nybygning eller på bestående anlæg.

Konsekvenserne af manglende vakuumspjæld kan ses her