Sikkerhed

Hos os kommer kunden i anden række – sikkerheden kommer først

Generel stigende krav og forventninger til sikkerhed på virksomheder / arbejdspladser har medført krav om faldsikring på alle nye skorstensanlæg. Det anbefales derfor at skorstene forsynes med faldsikringsanordning. (se arbejdstilsynets lovkrav EN 13084-1:2007 (D) stk. 4.8.1./ vejledning D.5.5 af Juli 2007 (lejder over 5 meter).

Vores montageteam er altid opmærksom på den fare, de selv og andre kan være udsat for i forbindelse med at arbejde i højder.

Godkendt sikkerhedsudstyr og nødvendig afspærring er med til at sikre, at alle opgaver udføres med optimal sikkerhed.

Mange års erfaring i branchen suppleret med kurser i sikkerhed, svejsning, flammeskæring og overfladebehandling er baggrund for, at vore servicemedarbejdere træffer de rigtige beslutninger ved inspektion og renovering af Deres skorsten.